Apple

Apple

Qəndi sinab, Gala buki,Golden delishis,Fudji,qızıl əhməd,Rose Glow,Grani smith